X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица

РАДИО И ТВ ТАКСА

Радио-телевизија Републике Српске је, захваљујући Вашем редовном плаћању РТВ таксе, поштована као један од економски најстабилнијих јавних субјеката у Републици Српској и БиХ.

Захваљујући вашем разумијевању да је редовно измирење ове законске обавезе темељ постојања ентитетског Јавног сервиса и у жељи да вам олакша отплату повремених и привремених дуговања, Служба РТВ таксе ће до краја децембра 2016. године обавијестити све дужнике о њиховим заосталим неутуженим дуговањима. Измирењем основног дуга, избјећи ћете додатне трошкове судске таксе и затезних камата, који би настали могућим утужењем.

У акту насловљеном "Опомена пред тужбу" наведен је износ дуговања сваког претплатника и могућности мирног рјешења насталог спора, прије него што РТРС буде принуђен да затражи судску заштиту законских прихода.

Обавезу можете одмах измирити плаћањем овлашћеном лицу наше инкасо службе или на рачун број 55500701498944-54 код Нове банке АД Бања Лука, без провизије.

Напомињемо да је мјесечни износ РТВ таксе 7,50 КМ..

Још једном, подсјећамо вас да ће наплата потраживања судским путем створити непотребне судске трошкове, који су понекад већи и од основног дуга.

У доброј намјери,
Служба РТВ таксе


НОВИ НАЧИНИ ПЛАЋАЊА РТВ ТАКСЕ

У намјери унапређења доставе рачуна и поједностављења начина плаћања, те ради умањења трошкова уплате, сви обвезници могу одабрати један од два додатна модела:

 1. 1. Електронска пошта - достава рачуна за РТВ таксу на адресу електронске поште обвезника (промјена модела се врши слањем захтјева на имејл адресу );
 2. 2. Плаћање путем трајног налога (захтјев за доставу података неопходних за овај вид плаћања слати на адресу ).
*Уплату електронским путем без провизије, можете извршити на жиро рачун РТРС-а 55500701498944-54 отвореног код НОВЕ БАНКЕ АД БАЊА ЛУКА.


ПРИЈАВИТЕ ПОСЈЕДОВАЊЕ РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА!!!

Овдје можете наћи обрасце за пријаву радио или телевизијског пријемника. Попуњене обрасце шаљите на адресу:

ЈП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР.9
78 000 БАЊА ЛУКА
rtvtaksa@rtrs.tv

Образац за пријаву новог претплатника - промјену адресе:  doc download   doc download

Образац за одјаву РТВ таксе:  doc download   doc download

*Обвезник је одговоран за тачност података неведених у изјави, којом истовремено даје сагласност за непосредну контролу навода из исте од стране овлаштених контролора РТРС-а.


 

ТАКСА НА ПОСЈЕДОВАЊЕ
РАДИО ИЛИ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРИЈЕМНИКА

 • Свако домаћинство и правно лице на подручју РС и Дистрикта Брчко које посједује фиксни телефонски прикључак Телекома Српске дужно је РТВ таксу плаћати путем телефонских рачуна, које им испоставља Телеком Српске.
 • Домаћинства на наведеним подручјима која нису корисници фиксних телефона РТВ таксу плаћају путем признаница за радио-телевизијску таксу, које им достављају инкасанти РТРС-а.
 • Правна лица су дужна плаћати РТВ таксу за сваки радио или телевизијски пријемник.
 • Јавне установе, образовне и установе за социјалну помоћ, радио-телевизијске станице и правна лица која се баве производњом, продајом, сервисирањем, инсталирањем и изнајмљивањем радио или телевизијских пријемника плаћају једну РТВ таксу по установи, продавници, пословници или испостави.
 • Правним лицима која посједују више пријемника, а нису обухваћена наплатом РТВ таксе телефонским рачунима (мотели, хотели и др) РТРС доставља фактуре.
 • Свако домаћинство плаћа једну РТВ таксу, само за један пријемник без обзира на укупан број пријемника.
 • Уколико у једној кући има више домаћинстава свако домаћинство измирује своју обавезу.
 • Корисници кабловске телевизије су обавезни да РТВ таксу плаћају РТВ емитерима, а власник кабловског оператера дужан је да то нагласи у уговору који склапа са претплатником.
 • Обавезе плаћања РТВ таксе није ослобођена ни једна категорија домаћинстава (инвалиди, РВИ, парализа, жалост, корисници социјалне помоћи и других субвенција)
 • Техничка неисправност пријемника не ослобађа обавезника обавезе плаћања РТВ таксе.
 • Уколико је претплатник из било ког разлога пропустио да РТВ таксу плати редовним путем, може то учинити на жиро рачун РТРС-а код банке:
  - НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА; 55500701498944-54
  са наведеним претплатничким бројем или бројем телефона и назнаком за које мјесеце уплаћује РТВ таксу. Приликом уплате не плаћа се провизија.
 • Свако домаћинство и правно лице дужно је пријавити РТРС-у набавку радио или телевизијског пријемника у року од 30 дана од дана набавке, ако се том набавком за њега ствара обавеза плаћања РТВ таксе.
 • Свако домаћинство обавезно је РТРС-у пријавити промјену адресе становања, а правно лице промјену сједишта.
 • Свако домаћинство дужно је РТРС-у пријавити промјену посједника радио или телевизијског пријемника (отуђивање пријемника или смрт посједника).

Све информације о обавези и начинима плаћања РТВ таксе, те измирењу заосталих утужених и неутужених дуговања, обвезници могу добити на бројеве телефона:
-ПЦ Бања Лука 051/339-911; 339-912; 339-947
-ПЦ Приједор 052/240-201
-ПЦ Бијељина 055/204-901 или на адресу

ЈП „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“
СЛУЖБА РТВ ТАКСЕ
ТРГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БР.9
78000 БАЊА ЛУКА


ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавамо вас да је Радио - телевизија Републике Српске, у доброј намјери да унаприједи комуникацију између наших претплатника у Херцеговини и Службе за наплату РТВ таксе, оснажила претплатничке пунктове у граду Требињу и општинама: Невесиње, Билећа и Гацко.

Унапређења би требала да допринесу бржем и лакшем измирењу ове законске обавезе, посебно, плаћању дуга утврђеног на основу одлука Основног суда у Требињу и његовог одјељења у Невесињу. Све обавезе, настале по овом основу, као и обавезе по основу редовног плаћања РТВ таксе можете измирити у пословном центру РТРС-а у Требињу, на локалитету Петковића Башта, или у разговору с нашим овлашћеним радницима/инкасантима/:

1. У НЕВЕСИЊУ РАДОМИР ТАМИНЏИЈА, телефон 065/226-155.
2. У БИЛЕЋИ ЖЕЉКА КОСЈЕРИНА , телефон 066/ 155-050.
3. У ГАЦКУ ОЛИВЕРА ВУКОВИЋ , телефон 065/607 028.
4. У ТРЕБИЊУ ЖАРКО ДРАГОВИЋ , телефон 065 /009-640.